DUYURU
- 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2016 Tarihinde saat: 13:00’de 1456 Sokak No:10/1 Punta Plaza K.8 Alsancak İZMİR adresinde yapılacaktır.
-2014 yılı olağan genel kurul toplantısı ertelenmiştir.

© 2013
Çakmaktepe Enerji

Firmamız Hakkında

resim

Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Santrali, son teknoloji kullanılarak yapılandırılan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ)'de kurulmuştur. Aliağa Çakmaktepe Enerji üretim santrali, "Temiz, Çevreci ve Kaliteli Enerji" ilkesini kendine prensip edinerek enterkonnekte sisteme hızlı, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamaktadır.

resim

Sürekli artan enerji talebinin karşılanması doğrultusunda, Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. yatırımlarını devam ettirerek bünyesinde bulunan 28 adet gaz motoru-generatör, 28 adet atık ısı kazanı ve 2 adet buhar türbini ile dünyanın en büyük "Gaz Motorlu" santrali haline gelmiştir. Kurulu gücü 270 MWe olan Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretin santralinin yıllık üretim kapasitesi 2,15 milyar KWh'dir.

Üretim

resim

Santralde WARTSILA marka her biri 8,75MWe gücünde 28 adet 20V34SG moddeli gaz motoru-generatör grubu, 28 adet atık ısı kazanı ve SKODA marka, ve her biri 13MWe gücünde 2 adet N13-1,7//360 modeli buhar ürbini-generatör grupları bulunmaktadır.

resim

Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Santrali bir kombine çevrim santralidir. Toplam kurulu gücü 270 MWe olan santralin yıllık üretim kapasitesi 2,15 milyar KWh'dir. Santral 154 kV şalt tesisinde bulunan 3 adet yükseltici trafo ile enterkonnekte sisteme bağlıdır. Santral dengeleme biri olarak çalışmaktadır. Santralde üretilen elektrik enerjisi ikili anlaşmalar ile toptan satış firmalarına ve ilgili yönetmelikler kapsamında enterkonnekte sisteme satılmaktadır.

Atık Yönetimi

image 4
Hava Kalitesi Yönetimi

Santralde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Bunun sonucunda baca gazı emisyonlarındaki SO2 miktarı ihmal edilebilir derecededir. Kyoto protokolü ve Bonn zirvesinin ardından günümüz çevre gündemine giren küresel ısınma probleminin başlıca nedeni olan CO2 gazının Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Santralindeki emisyon değerleri, yüksek teknolojiye sahip gaz motorlarındaki verimli yanma neticesinde 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Endüstri Tesisilerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"'nin limit değerlerinin çok altındadır..

image 3

Santralden çıkan atıkların bertaraf ve geri kazanım işleri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler hükümlerince yapılmaktadır.

Atıksu Yönetimi

Santrallerde demineralize su tesisi rejenerasyon suları dengeleme havuzlarında toplandıkları yer altı sızdırmaz betonarme havuzda nötralize edildikten sonra 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" ilkeleri doğrultusunda deşarj edilmektedir. Deşarj değerleri yönetmeliğin tablo 20.7 "Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon, Aktif Karbon Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri" için belirtilen atık su deşarj limitleri dahilindedir. Personelden kaynaklanan evsel atık sular ise kanalizasyon sistemi ile atık su arıtma tesisine göndeilmektedir.

İletişim

İletişim Formu

Merkez

1456 Sokak No:10/1 Kat:10 Daire:9,
Punta Plaza Alsancak-İZMİR
Telefon: (0232)464 1074
Faks : (0232)464 7030

Santral

Coşkun Yolgörmez Bulvarı No:4 ,
ALOSBİ Aliağa-İZMİR
Telefon: (0232)621 5080 (pbx)
Faks : (0232)621 5084